KOMISJA DS. NADZORU NAD WYKONYWANIE PRAKTYK ZAWODOWYCH

 

Ewa Głowacka – Przewodnicząca
Helena Gąsior – Wiceprzewodnicząca
Ewa Jaworska
Maria Jolanta Stępień
Grażyna Szkutnik
Katarzyna Kęcka
Lidia Bogus
Izabela Kubicka
Janina Sztama
Jolanta Suterska
Maria Szelkowska