KOMISJA DS. POŁOŻNYCH

 

Jadwiga Barbara Czesnowicka – Przewodnicząca
Krystyna Głębocka – Wiceprzewodnicząca
Teresa Jewchuta
Krystyna Smolarek
Maria Szelkowska
Joanna Woźnicka
Dorota Gołdyn
Alicja Księżak