KOMISJA DS. POŁOŻNYCH

Gołdyn Dorota – Sekretarz Komisji

Księżak Alicja – Wiceprzewodnicząca Komisji

Pietrzak Kamila

Rusin – Hajdasz Beata – Przewodnicząca Komisji

Woźnicka Joanna