KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA DIABETOLOGICZNEGO

 

Iwona Trzepiałowska – Przewodnicząca
Elżbieta Salwa – Wiceprzewodnicząca
Ewa Zamojska – Kościów – Sekretarz
Irena Mikołajewska
Agnieszka Weymann