KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO

W dniu 3 grudnia 2014 roku NRPiP przyjęła standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Zostaną one przekazane do dalszego procedowania w NRPiP do komisji legislacji w celu przygotowania rozporządzenia dotyczącego pielęgniarstwa operacyjnego.
Uchwała NRPiP  jest dostępna na stronie www.nipip.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek zostało członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych EORNA.

W dniu 31 października 2014r. na mitingu w Tallinie odbyło się głosowanie zarządu EORNA i 100% zagłosowało za przyjęciem OSI, a tym samym Polski, do EORNA.
Wprowadziliśmy nasze pielęgniarstwo operacyjne do Europy. Jesteśmy bardzo dumni z tego i cieszymy się, że będziemy reprezentować Polskę i pielęgniarstwo operacyjne na forum Europy.
Na stronie EORNA http://www.eorna.eu/ jest już polska flaga.
W związku z członkostwem w EORNA, w dniu 15 lutego będziemy obchodzić Europejski Dzień Pielęgniarki Operacyjnej wprowadzony przez tą organizację w całej Europie.

 

Skład komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego

Bessas Małgorzata

Kuligowska Anna

Pracowita Izabela

Szmit Agnieszka

Zamojska – Kościów Ewa