Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej na VIII kadencję

Lp Imię i Nazwisko
1 Joanna Ekalt
Przewodnicząca OKR
2 Jagodzińska – Struzik Małgorzata
3 Grzesiak Grażyna
4 Kupińska Wiktoria
5 Czycz Lucyna
6 Łaba Wiesława
7 Rybacka Urszula
8 Jagusiak Andżelika