OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

VII KADENCJI

2015 – 2019

Lp. Imię i Nazwisko
1. mgr Cerzniewska Zofia 

Przewodnicząca

2. Ekalt Joanna 
3. mgr Fabiańska Marzena

Sekretarz

4. mgr Grochowska Danuta 

Wiceprzewodnicząca

5. Harendarczyk Elżbieta 
6. mgr Marciniak Renata 
7. mgr Nowowiejska – Biegańska Jolanta

Wiceprzewodnicząca

8. mgr Smolarek Krystyna