Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej na VIII kadencję

Lp Imię i Nazwisko
1 Joanna Ekalt
Przewodnicząca OKR
2 Łaba Wiesława
Wiceprzewodnicząca OKR
3 Rybacka Urszula
Wiceprzewodnicząca OKR
4 Jagodzińska – Struzik Małgorzata
Sekretarz OKR
5 Grzesiak Grażyna
6 Kupińska Wiktoria
7 Czycz Lucyna
8 Jagusiak Andżelika