RZECZNIK  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ

I ZASTĘPCY

 

Lp Imię i Nazwisko
1 Ciećko  Anna
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
2 Górnicka Marzena
Z-ca ORzOZ
3 Jankowska Anetta
Z-ca ORzOZ
4 Jewchuta Teresa
Z-ca ORzOZ
położna
5 Kaberów Izabela
Z-ca ORzOZ
położna
6 Karwowska Aneta
Z-ca ORzOZ
7 Kisielska AgnieszkaZ-ca ORzOZ
8 Sapkowska Anna
Z-ca ORzOZ
9 Silecka Barbara
Z-ca ORzOZ
10 Walicka Lidia
Z-ca ORzOZ
11 Wardziak Beata
Z-ca ORzOZ