RZECZNIK  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ

I ZASTĘPCY  /VII KADENCJA/

Lp. Imię i Nazwisko
1 Ciećko  Anna
2 Cynowska Beata
3 Jankowska  Anetta
4 Jewchuta Teresa
5 Kalek Dorota
6 Kałużniak  Magdalena położna
7 Karwowska  Aneta 
8 Piątek Alicja
9 Sapkowska  Anna 
10 Zakrzewska Irena
11 Żyngiel Ewa