RZECZNIK  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZAWODOWEJ

I ZASTĘPCY  /VII KADENCJA/

Lp. Imię i Nazwisko
1 Ciećko  Anna
2 Cynowska Beata
3 Jankowska  Anetta
4 Jewchuta Teresa
5 Kałużniak  Magdalena położna
6 Karwowska  Aneta 
7 Piątek Alicja
8 Sapkowska  Anna 
9 Zakrzewska Irena
10 Żyngiel Ewa