OKRĘGOWY SĄD VII KADENCJI

 

Lp. Imię i Nazwisko
1. mgr Pietrzak Kamila Położna

Przewodnicząca

2. Kacprzak Ewa 

Wiceprzewodnicząca

3. Dyrda Anna
4. Jesionek Anna

Wiceprzewodnicząca

5. Łaba  Wiesława
6. Mokrzyńska – Pietrzyk Agnieszka
7. Rybacka  Urszula
8. Tomczak-Bylińska Ewa 
9. Trokowska-Czyż  Barbara Położna
10. Wasilewska  Joanna
11. Wojciechowska Arleta Położna