OKRĘGOWY SĄD 

 

Lp Imię i Nazwisko
1. Sołowiej  Sylwia
Przewodnicząca Sądu
2. Bieniasz Elżbieta
Członek OSPiP
3. Bilski Stanisław
Członek OSPIP
4. Dudek Joanna
Członek OSPiP
5. Iwan Anna
Członek  OSPIP
położna
6. Kaczmarek Marzena
Członek OSPiP
7. Karczmarska Barbara
Członek OSPIP
8. Łężna Iwona
Członek OSPIP
9. Majchrzak Małgorzata
Członek OSPIP
10. Molasy – Malinowska Edyta
Członek OSPIP
11. Sikora Barbara
Członek OSPIP
położna