Prezydium Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Lp Imię i Nazwisko
1 Hofman Gabriela
Przewodnicząca Rady
2 Matusiak Maria
Wiceprzewodnicząca Rady
3 Stanisławska Marzanna
Sekretarz Rady
4 Szadziuk Wiesława
Skarbnik Rady
5 Dwornik Małgorzata
6 Grabowiecka Katarzyna
7 Kędzierska Grażyna
8 Król Anna Maria
9 Majchrzak Tadeusz
10 Smalec Maria
11 Woźnicka Joanna