Rada Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Lp Imię i Nazwisko
1 Hofman Gabriela
Przewodnicząca Rady
2 Matusiak Maria
Wiceprzewodnicząca Rady
3 Stanisławska Marzanna
Sekretarz Rady
4 Szadziuk Wiesława
Skarbnik Rady
5 Bąk Urszula
6 Burzyńska Barbara
7 Cybulska Teresa
8 Czechowska Krystyna
9 Dwornik Małgorzata
10 Głębocka Krystyna
11 Głowacka Ewa
12 Grabowiecka Katarzyna
13 Grzegórzek Teresa
14 Hnat Ewa
15 Kęcka Katarzyna
16 Kędzierska Grażyna
17 Kosińska Dorota
18 Król Anna Maria
19 Majchrzak Tadeusz
20 Pęciak Renata
21 Smalec Maria
22 Sołowiej Sylwia
23 Strzelecka Katarzyna
24 Gąsior Helena
25 Szkutnik Grażyna
26 Wąchała Grzegorz
27 Woźnicka Joanna
28 Wzorek Adam
29 Ząbek Alina
30 Zinkiewicz Jarosław
31 Zyblewska Magdalena