VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

W dniach 13-14.11.2015r. w Seminarium Duchownym odbył się VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Na Zjeździe:

wybrano:

– Przewodniczącą oraz członków Rady SIPiP

– Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępców,

– Przewodniczącą oraz członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,

– Przewodniczącą oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

 

Podjęto ogółem :

19 uchwał, 9 apeli i 2 rezolucje poniżej ich treść:

UCHWAŁY :

Uchwała nr 1 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 1 – czytaj

Uchwała nr 2 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 2 – czytaj

Uchwała nr 3 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 3 – czytaj

Uchwała nr 4 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 4 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 4 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 4 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 4 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 4 – czytaj

Uchwała nr 5 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 5 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 5 – czytaj

Uchwała nr 6 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 6 – czytaj

Uchwała nr 7 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 7 – czytaj

Uchwała nr 8 – czytaj

Uchwała nr 9 – czytaj

Uchwała nr 10 – czytaj

Uchwała nr 11 – czytaj

Uchwała nr 12 – czytaj

Uchwała nr 13 – czytaj

Uchwała nr 14 – czytaj

Uchwała nr 15 – czytaj

Uchwała nr 16 – czytaj

Uchwała nr 17 – czytaj

Uchwała nr 18 – czytaj

Uchwała nr 19 – czytaj

APELE :

Apel nr 1 – czytaj

Apel nr 2 – czytaj

Apel nr 3 – czytaj

Apel nr 4 – czytaj

Apel nr 5 – czytaj

Apel nr 6 – czytaj

Apel nr 7 – czytaj

Apel nr 8 – czytaj

Apel nr 9 – czytaj

REZOLUCJE :

Rezolucja nr 1 – czytaj

Rezolucja nr 2 – czytaj