XXIV OKRĘGOWY ZJAZD NADZWYCZAJNY

Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szczecin

23 CZERWIEC 2014

 

„ Przyszłości nie kształtują ludzie, którzy w nią nie wierzą”.

John W. Gardner

 

 

XXIV Zjazd Nadzwyczajny Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych rozpoczął swoje  obrady 23 czerwca 2014 roku w Auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Papieża Pawła VI nr 4 w Szczecinie.

Otwarcia Zjazdu dokonała Przewodnicząca Rady SIPiP mgr Maria Matusiak. Przywitała przybyłych delegatów i wyjaśniła cel naszego Nadzwyczajnego Zjazdu – kupno lokalu na siedzibę naszej Izby.

Po tym  wstępie przewodnicząca Okręgowej Rady SIPiP zaproponowała wybór komisji do obsługi Zjazdu: asesorów: Adama Wzorka, Beatę Jarońską, Tadeusza Majchrzaka  oraz Jolantę Nowowiejską-Biegańską.  Delegaci głosując wyrazili zgodę jednogłośnie.

Do Sekretariatu Zjazdu zaproponowała: kol Helenę Gąsior – wybór jednogłośny.

Komisja Mandatowa – Teresa Grzegórzek, Grażyna Kędzierska i Maciej Jasik – wybór jednogłośnie.

Protokolant  Izabela Piasecka  – jednogłośnie.

Komisja Uchwał i Wniosków: Marzena Fabiańska, Renata Pęciak, Alicja Piątek i Marzanna Stanisławska – wybór jednogłośny.

Komisja Skrutacyjna – Ewa Głowacka, Krystyna Kazaszko, Adam Wzorek, Tadeusz Majchrzak.

Prowadzenie Zjazdu oddano w ręce wybranej jednogłośnie Przewodniczącej Alicji Skwarczyńskiej i Wice – przewodniczącej Krystynie Smolarek.

Po tych wyborach przewodnicząca Komisji Mandatowej Teresa Grzegórzek odczytała protokół o prawomocności Zjazdu. Na XXIV  Okręgowym Zjeździe Nadzwyczajnym SIPiP ze 198 delegatów, obecnych jest 106 co stanowi 53,54 uprawnionych. Wobec powyższego Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały.

Wobec powyższego rozpoczęto obrady.

Wiceprzewodnicząca SIPiP Anna Maria Król wyjaśniła, że Okręgowa Rada wybrała zespół, który zajmuje się kupnem lokalu na siedzibę Izby. Są to: Anna Maria Król, Ewa Głowacka, Krystyna Smolarek, Zofia Cerzniewska, Helena Gąsior i Gabriela Hofman. Następnie przedstawiła oferty: Inwestor firma BEST. Budynek w trakcie budowy przy ulicy Firlika. Koszt lokalu to 2 mln. 400 tys. a powierzchnia 354 m². (4 900 zł. brutto za m²)  Poproszono architekta i przedstawiono potrzeby Izby co do ilości pomieszczeń, roli,  jaką miałyby spełniać. Minusem tej oferty jest trafostacja w obrębie pomieszczeń Izby i nie może przy niej być pomieszczeń biurowych ze względu na szkodliwe promieniowanie, a dodatkowo skośne ściany.

Druga oferta to lokal przy ulicy Sławomira 4, inwestor ARKADA-INVEST. Lokal znajduje się na parterze o powierzchni 500m² z oknami witrynowymi i filarami, które wzmacniają stropy. Koszt, brutto za m² 6 380 zł. W obrębie tych pomieszczeń również jest trafostacja.

Trzecia oferta to lokal przy ulicy Witkiewicza. Lokal na I piętrze o powierzchni 370m², ale tylko 3 okna, pozostałe pomieszczenia ślepe.

Czwarty lokal mieści się przy ulicy Kusocińskiego, inwestor firma SIEMASZKO. Lokal o powierzchni 421m², blisko centrum Szczecina, koszt za m² po negocjacjach 6 300zł. brutto. Lokal oddany byłby w stanie developerskim. Firma przygotowała roboczy plan na potrzeby Izby.

Po przedstawieniu ofert głos zabrała przewodnicząca Zjazdu Alicja Skwarczyńska. Na wstępie zaproponowała przyjęcie porządku obrad, który delegaci dostali listownie do domu. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia Okręgowej Radzie pełnomocnictwa do dokonania sprzedaży lub najmu lokalu Izby znajdującego się przy ulicy Bogusława 30 na parterze.

W kolejności przystąpiono do dyskusji nad kupnem nowego lokalu na siedzibę Izby. Głos zabrał kol. Wojciech Brzózka i zapytał o realne zapotrzebowanie na metraż nowej siedziby Izby. Kol. Anna Maria Król udzieliła odpowiedzi – obecna Izba ma 300 m² i jest za mała na potrzeby Izby. Nikt nie robił oceny metrażu, ale wiemy, jakie i ile pomieszczeń jest nam potrzebne.  Ponadto będzie to też zależało od standardu, jaki sobie zażyczymy. Kolega zapytał również o firmę zewnętrzną, która zajęła by się archiwizacją dokumentacji Izby. Kol. Król odpowiedziała, że to samorząd jest odpowiedzialny za archiwizację dokumentów, a wynajęcie firmy zewnętrznej jest bardzo drogie, chociażby ze względu na parametry, jakie muszą spełniać pomieszczenia archiwum.  Po tej wypowiedzi głos zabrała Skarbnik Izby Gabriela Hofman i przedstawiła propozycję zmian w planie finansowym w związku z planowanym zakupem nowego lokalu na potrzeby Izby. Jeżeli zdecydujemy się na kupno lokalu, trzeba będzie wziąć kredyt.  Pani Skarbnik przedstawiła sytuację finansową Izby. Mamy lokaty na łączną kwotę 2 090 000 zł. na dzień 17 czerwca 2014 roku.. Jeżeli byśmy się decydowali na kupno lokalu przy ulicy Kusocińskiego (a jest to najbardziej odpowiadająca potrzebom Izby  oferta), będzie nam potrzebna kwota 2 795 600 zł. na jego zakup.

Kol. Urszula Bąk zadała pytanie: jest to kwota za zakup lokalu w stanie surowym, a co z pozostałą kwotą na jego wykończenie? Skarbnik Gabriela Hofman odpowiedziała, że pieniądze będą pochodziły z bieżącej kwoty przeznaczonej na utrzymanie Izby. Przedstawiła ponadto ofert trzech banków, które zgodziły się udzielić nam kredytu: ALIOR BANK, Bank ING Śląski oraz BPH.

Kol. Elżbieta Wrona zadała pytanie, czy ktoś wyliczył, jakimi pieniędzmi będzie dysponowała Izba w czasie spłacania kredytu? Skarbnik Gabriela Hofman udzielając odpowiedzi, powiedziała, że były robione wstępne kalkulacje. Możemy pozwolić sobie na kredyt w wysokości 800 000 zł, a rata miesięczna nie może przekroczyć kwoty 15 000 złotych.

Kol. Krystyna Kaziszko zadała kolejne pytanie o miesięczną wysokość przychodów i rozchodów Izby. Musimy się liczyć, że prócz bieżącej działalności finansowej będziemy potrzebować pieniędzy na wykończenie lokalu. Kol. Anna Maria Król odpowiedziała, że były robione wyliczenia. Obecnie dysponujemy 3 lokalami. Jeżeli uda nam się sprzedać jeden lokal, to pracownicy przeniosą się na parter na salę wykładową. Będą oszczędności na wynajmowaniu lokalu oraz pieniądze z jego sprzedaży.

Kol. Wojciech Brzózka zapytał o wartość obecnie zajmowanych przez Izbę lokali oraz o możliwości parkingowe przy nowej siedzibie. Skarbnik Gabriela Hofman odpowiedziała, że wartość obecnych pomieszczeń Izby to kwota 800 000 zł., a miejsca parkingowe są uwzględnione.

Kol. Elżbieta Wrona zapytała czy nie możemy wziąć większego kredytu, żeby uwzględnić jego wykończenie. Kol. Anna Maria Król odpowiedziała, że taką wycenę robi architekt i bierze za to niemałe pieniądze ( ok. 20 tyś. zł) natomiast my możemy nie zgodzić się na kupno takiego lokalu, ale pieniądze będą wydane. I tak może być z każdym kolejnym lokalem.

Kol. Marzanna Stanisławska wniosła o  zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

Skarbnik Gabriela Hoffman odczytała treść Uchwały  z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 12 z dnia 15 marca 2014 r. XXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego dotyczącej kupna lokalu. Odbyło się głosowanie.

Następne głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr 12 z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego i dokonania zmian w budżecie SIPiP na rok 2014. Ogółem głosowało 112  delegatów, za 100, przeciw 2, wstrzymało się 10.

Następne głosowanie nr 5 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Okręgowej Radzie do sprzedaży lub najmu lokalu Izby przy ul. Bogusława. Ogółem głosowało 109 delegatów, wstrzymało się 4 delegatów.

 

Po podjęciu stosownych uchwał i odczytaniu przez Przewodniczącą Zjazdu wyników głosowań,  Zjazd zakończył swoje obrady.

 

Na tym Zjazd zakończono

Protokołowała

Izabela Piasecka

Podjęto ogółem :

5 Uchwał, poniżej ich treść:

 

Uchwała nr 1 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 1 – czytaj

Uchwała nr 2 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 2 – czytaj

Uchwała nr 3 – czytaj

Załącznik do uchwały nr 3 – czytaj

Uchwała nr 4 – czytaj

Uchwała nr 5 – czytaj