PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, przebywają w Polsce legalnie. W najbliższych dniach nie muszą składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność –  nie muszą wyjeżdżać z kraju. Ich dalszy pobyt w Polsce jest legalny.

Więcej aktualnych informacji:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Ważne numery telefonów dla uchodźców z Ukrainy:

Urząd ds. Cudzoziemców: 47 721 75 75

Wojewoda zachodniopomorski całodobowy numer tel.91 430 30 33

Uchodźcy z Ukrainy, którzy nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce mogą udać się do najbliższego punktu recepcyjnego.

 

W punkcie recepcyjnym:

  • uzyskają  informacje na temat pobytu w Polsce,
  • zostaną skierowani do miejsca tymczasowego zakwaterowania,
  • otrzymają ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczna oraz miejsce na odpoczynek.

Punkt Recepcyjny w woj. zachodniopomorskim  – al. Piastów 40A, Szczecin

„Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, telefony: +48 665 11 22 10; +48 605 30 20 25, email: centrumpomocy@cudzoziemcy.szczecin.eu
Poniedziałek – piątek w godz. 8 – 16 (możliwość zmiany dni i godzin funkcjonowania)

W uruchomionym dzisiaj (10 marca br.) Centrum uchodźcy z Ukrainy przebywający w Szczecinie uzyskają  kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych , usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy, edukacji , ochrony zdrowia.

W budynku przy Skłodowskiej – Curie 4  znajdują się punkty obsługiwane m.in. przez pracowników MOPR i PUP oraz Urzędu Miasta. Działają także wolontariusze organizacji pozarządowych i przedstawiciele innych instytucji . Dzięki temu Ukraińcy otrzymają tam m.in. informacje o punktach opieki nad dziećmi, pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły i przedszkola, zostaną skierowani do odpowiedniego punktu medycznego oraz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc prawną.

Na miejscu dyżuruje psycholog oferujący swoje wsparcie oraz Konsul Honorowy Ukrainy, jest też kawiarenka internetowa i świetlica dla dzieci.  Będą również dostępne aktualne oferty pracy i specjaliści z tego obszaru. Zakres działań Centrum będzie na bieżąco dostosowywany do potrzeb uchodźców oraz zapisów  specustawy. Informacje zgromadzone podczas spotkań z Ukraińcami pozwolą również zdiagnozować ich realne potrzeby, co będzie punktem wyjścia do podejmowania dalszych kroków.

Aktualne informacje w swoim języku obywatele Ukrainy znajdą też na stronie: www.szczecinukrainie.szczecin.eu

 

Osoby, które mają zapewnione zakwaterowanie nie muszą rejestrować się w punkcie recepcyjnym.


„Darmowe przejazdy dla uchodźców z Ukrainy /www.szczecin.eu/

Szczecin solidaryzuje się z narodem ukraińskim, który z ogromną determinacją opiera się agresji.

Pomoc niesiona jest na wielu poziomach, zatem doskonale rozumiejąc społeczną misję transportu publicznego, organizacja którego jest zadaniem własnym gminy, umożliwiamy uchodźcom ukraińskim bezpłatne przejazdy.

– Radni przyjęli stosowne zmiany w Uchwale Rady Miasta Szczecin – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Możemy nieść pomoc uciekającym przed wojną Ukraińcom między innymi poprzez ułatwienie przemieszczania się na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz ościennych.

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską w dniu 24 lutego lub później, na podstawie dokumentu potwierdzającego przekroczenie, będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie do 30 września.”