POMOC MEDYCZNA I EDUKACJA

POMOC MEDYCZNA

Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy, i którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala zostanie udzielona adekwatna pomoc medyczna.

Uchodźcy z Ukrainy mogą skorzystać z pomocy Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, numer telefonu: 512 060 914

Punkt informacyjno-konsultacyjny w sprawach ochrony zdrowia, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Pacjenci mogą uzyskać receptę, leki pełnopłatne. Placówki medyczne nie mogą odmówić pomocy, ani domagać się opłaty za świadczenia. Obywatele Ukrainy mogą również bezpłatnie zaszczepić się przeciw Covid-19.

Ważne!  Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.


EDUKACJA

Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy


Polska Misja Medyczna prowadzi rekrutację do zespołu medycznego

Polska Misja Medyczna prowadzi rekrutację do zespołu medycznego Polish Medical Mission Vasco Emergency Team. Zespół aspiruje dołączyć do ponad trzydziestu już istniejących tego typu grup ratunkowych na świecie, pracujących zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Do współpracy zapraszamy lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje zawodowe oraz nieść pomoc potrzebującym w kraju i na świecie.
Polska Misja Medyczna od 23 lat pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów, angażując się obecnie w pomoc na terytorium Ukrainy. Powstający zespół ratownictwa medycznego będzie posiadać profesjonalną kadrę medyczną z własnym zapleczem sprzętowym i logistycznym.

Kandydatom oferujemy profesjonalne szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego oraz okazję do pracy w międzynarodowych standardach zespołów WHO EMT Typ 1.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajduje się na stronie Polskiej Misji Medycznej. https://pmm.org.pl/pmm-vasco-emergency-team

Zachęcamy do kontaktu i aplikowania do 15.04.2022!
 

Zespół Polskiej Misji Medycznej

 

Wioletta Węgorowska-Mosz

Specjalista ds. funduszy międzynarodowych / International Grants Specialist

+48 660 434 101


Polska Misja Medyczna/Polish Medical Mission

ul.Batorego 2/30, 31-135 Kraków KRS 0000162022


Zbiórka pieniężna na odbudowę Szpitala w Izium w Ukrainie

Samorządy zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego prowadzą zbiórkę pieniężną na rzecz odbudowy Szpitala w Izium w Ukrainie. Centralny Szpital Miejski w Izium był największą placówką medyczną w okupowanym obwodzie charkowskim. Podczas zdobywania miasta przez wojska rosyjskie zniszczono cztery bloki operacyjne i intensywnej terapii, zniszczono lub skradziono sprzęt medyczny. Obecnie instytucja pracuje na 10% możliwości.

Zbiórka prowadzona jest na portalu zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/zygdc2  pod hasłem: „Razem odbudujmy szpital w Izium – Samorządy Zawodów Zaufania Publicznego dla Ukrainy”. Zbiórka prowadzona będzie przez najbliższe trzy miesiące.