POMOC PRAWNA

Lista Adwokatów i Aplikantów adwokackich gotowych nieść pomoc prawną uchodźcom z Ukrainy

https://izba-adwokacka.szczecin.pl/aktualnosci/lista-adwokatow-i-aplikantow-adwokackich-gotowych-niesc-pomoc-prawna-uchodzcom-z-ukrainy/


Członkowie samorządu notarialnego Izby Notarialnej w Szczecinie oferują bezpłatną pomoc Uchodźcom z Ukrainy

Członkowie samorządu notarialnego Izby Notarialnej w Szczecinie oferują bezpłatną pomoc /w dni powszednie, soboty, niedziele i święta w zależności od potrzeb/.

Pomoc w przygotowywaniu i wydawaniu potrzebnych dla uchodźców dokumentów w zakresie:

– pełnomocnictw,

– zapisów windykacyjnych,

– poświadczeń podpisów pod wszelkimi deklaracjami, oświadczeniami, wnioskami,

– kopii wierzytelnych przedłożonych dokumentów.

Kontakt:

Izba Notarialna w Szczecinie tel. 91487 69 83, 91 487 69 39, rada@izbanotarialna.szczecin.pl

Lub

Notariusze mający siedziby kancelarii notarialnych na terenie właściwości sądów okręgowych