Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)

Szanowni Państwo,

Przesyłam link do: Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC)

 

Pozdrawiam

Paweł Jędrysiak

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Tel. 22-327-61-81