Stanowisko nr 1/VII/2021 z dnia 9 marca 2021 r. Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny – branża opieka zdrowotna.