STANOWISKO Nr 1/VII/21 RADY SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny – branża opieka zdrowotna