Stanowisko NRPiP w sprawie stosowania ustawy z 08.06.2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych