Stanowisko NRPiP w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie skierowane do Marszałka Województwa Pokdarpackiego Władysława Zenona Ortyła