Stanowisko NRPiP w sprawie sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie skierowane do Marszałka Województwa Pokdarpackiego Władysława Zenona Ortyła

20200115_stanowisko_31_1