Stanowisko ORPiP w Rzeszowie w sprawie propozycji wprowadzenia specjalizacji ”chirurgicznej asysty lekarza”