Stanowisko ORPiP w Rzeszowie w sprawie propozycji wprowadzenia specjalizacji ”chirurgicznej asysty lekarza”

20210802_akt2