Stanowisko Prezydium NRPiP i Prezydium NRL z 14.02.2024r. w sprawie kształcenia pielęgniarek, położnych, lekarzy i lekarzy dentystów

20240221_1_2