Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie sytuacji na Ukrainie