Stanowisko Prezydium ORPiP w Gorzowie Wlkp. w sprawie powołania przedstawicieli Kolegium oraz NRPiP w skład Zespołu do spraw zmian w poz.

20210802_akt3