Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” organizuje badanie dotyczące potrzeb chorych oraz ich opiekunów w zakresie wykorzystywania środków chłonnych oraz ich dostępności.

Badanie pozwoli na zebranie anonimowych danych statystycznych i ocenę sytuacji chorych i ich opiekunów związanych z użytkowaniem wyrobów medycznych, a także zdiagnozowanie ewentualnych problemów, z jakimi się zmagają w tym zakresie.

 

Ankieta jest w pełni anonimowa a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 15 minut.

 

Szczegółowe informacje dotyczące badania znajdują się w załączeniu oraz na naszej stronie www.uroconti.pl

 

Link do ankiety: https://lime.hta.pl/index.php/318234?token=uFprz5iAqh461sd&newtest=Y

 

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”
Zarząd Główny
tel:  22 279 49 02
fax: 22 279 49 10
zg@uroconti.pl

www.uroconti.pl

Informacja prasowa, 25 lipca 2023

 

 

Stowarzyszenie „UroConti” bada potrzeby pacjentów i opiekunów

  

 

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb osób z dolegliwościami układu moczowo-płciowego, w tym nietrzymaniem moczu. Badanie ma posłużyć przygotowaniu szczegółowego raportu na temat rzeczywistych potrzeb chorych w zakresie wykorzystywania wyrobów medycznych, w tym środków chłonnych, oraz ich dostępności.

 

– Badanie pozwoli na zebranie anonimowych danych statystycznych i ocenę sytuacji chorych i ich opiekunów, związaną z użytkowaniem wyrobów medycznych, a także zdiagnozowanie ewentualnych problemów, z jakimi się zmagają w tej sferze. W ramach badania chcemy ocenić potrzeby chorych w zakresie wykorzystywania środków chłonnych i innych wyrobów medycznych oraz ich dostępności. Po zakończeniu zbierania ankiet, które potrwa do końca października, zostanie przygotowany raport, który pozwoli nam bardziej zrozumieć rzeczywiste potrzeby pacjentów i ich opiekunów – tłumaczy Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”.

 

Kwestionariusz składa się z trzech części, które łącznie zawierają 42 pytania podzielone na trzy obszary tematyczne:

– podstawowe dane o osobie ankietowanej,

– zakres realizowanej opieki zdrowotnej w ostatnich 12 miesiącach,

– ocena stosowanych wyrobów medycznych.

 

Anonimowe wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 15 minut.

 

Ankieta jest realizowana we współpracy z firmą HTA Consulting i będzie aktywna do
31 października 2023 r. Pomysłodawcy ankiety liczą na to, że wypełni ją 5 tys. osób.

 

Nietrzymanie moczu stanowi jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata – przyjmuje się, że w krajach rozwiniętych dotyczy przynajmniej 10 proc. społeczeństwa. W Polsce brakuje precyzyjnych badań wskazujących, ile osób dotyka ten problem. Przez wiele lat szacunki wskazywały, że może to być ok. 2,5 mln osób – biorąc pod uwagę jednak upływ czasu (postępująca zmiana struktury demograficznej, wzrost świadomości), liczba ta obecnie może być znacznie wyższa.

 

Link do ankiety: https://lime.hta.pl/index.php/318234?token=uFprz5iAqh461sd&newtest=Y

 

Kontakt:

Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego

Tel. 884-997-931, e-mail: zg@uroconti.pl

 

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”        

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powstało w kwietniu 2007 roku. Obecnie posiada 8 oddziałów wojewódzkich i 3 sekcje tematyczne: prostaty, pęcherza oraz neurourologii (w organizacji). Organizacja zrzesza osoby z problemem nietrzymania moczu (NTM). Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób z NTM oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób układu moczowo-płciowego, metod diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i opieki. Organizacja aktywnie walczy o prawa pacjentów z dolegliwościami urologicznymi i poprawę ich sytuacji w Polsce. Więcej informacji na: www.uroconti.pl

 

HTA Consulting

Spółka została założona w 2001 roku w Krakowie. Jest pionierem studiów oceniających technologie medyczne zarówno w skali kraju, jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie podstawową działalnością HTA Consulting jest dokonywanie oceny bezpieczeństwa, skuteczności i kosztów opcjonalnych sposobów postępowania medycznego, zgodnie z najlepszymi kryteriami wiarygodności przyjętymi na świecie, w oparciu o Evidence-Based Health Care. Więcej informacji na: https://hta.pl/pl/