Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku pielęgniarstwo – Wydział Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie – Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na pielęgniarstwo niestacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie!

Studia niestacjonarne na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata (6 semestrów). Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się już 19 grudnia 2019 r.!
Zajęcia dydaktyczne w systemie zjazdów weekendowych (czwartek-niedziela) i wakacyjnych (2 tygodnie w lipcu)!
Zindywidualizowany plan, uwzględniający wcześniejsze doświadczenia zawodowe!
Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe możliwe do realizacji w miejscu zamieszkania!
Koszt jednego semestru – 3 tysiące złotych.
Zapraszamy!!!

z wyrazami szacunku
dr Paulina Zabielska
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Katedra Medycyny Społecznej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
tel. +48 91 48-00-972