Subwencje dla medycyny szkolnej

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

Szczecin, dnia 11.03.2015r.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie MEN w zakładce Finansowanie edukacji – subwencje – ogólna dla JST umieszczono z dnia 24.02.2015r. kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. Odpowiedni dla „medycyny szkolnej” jest załącznik nr 1e – wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach, placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy

Dokument ten daje podstawy o ubieganie się o dofinansowanie do wyposażenia powyższych gabinetów. Proszę rozważyć potrzeby z tym związane mając na uwadze obowiązek prowadzenia w przyszłości dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Maria Matusiak

Przewodnicząca Rady