Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że rozpoczynamy bezpłatny kurs specjalistyczny „Wywiad i badania fizykalne” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu: finansowany środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu Wyższe kompetencje pielęgniarek i położnych nr RPZP.08.06.00-32-K064/18.