Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na bezpłatne Spotkanie Edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach OTWARTEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. UWAGA ! Lista zamknięta

UWAGA ! Lista zamknięta

KOMUNIKAT

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na bezpłatne Spotkanie Edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w ramach
OTWARTEJ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ.
Spotkanie odbędzie 3 października 2017r. w godzinach 15:30 – 18:00
w siedzibie Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przy
ul. Kusocińskiego 16lu1.

W trakcie spotkania przeprowadzone będą zajęcia teoretyczne
i praktyczne – ćwiczenia na fantomach.

Kartę zgłoszenia proszę dostarczyć osobiście,
przesyłać faxem na nr: 91 432-98-68 lub
e-mailem na adres: administracja@sipip.szczecin.pl

Ilość miejsc ograniczona do 30 osób.

 Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa – pobierz