Szkolenie dla pracowników placówek medycznych z zakresu budowania relacji z pacjentami o szczególnych potrzebach. Spełnij wymagania programu „Dostępność Plus”.

Dzięki naszemu szkoleniu poznasz:

 • Typologię pacjentów ze szczególnymi potrzebami
 • Rodzaje oraz stopień ich niepełnosprawności
 • Techniki komunikacji opartej na empatii

Dzięki temu szkoleniu dowiesz się:

 • Jak funkcjonuje człowiek pod wpływem stresu
 • W jaki sposób radzić sobie w sytuacjach trudnych oraz jak się do nich przygotować
 • Na czym polega zachowanie empatyczne w relacji z pacjentem o szczególnych potrzebach
 • Co robić, a czego unikać w relacjach z pacjentem w celu budowania pozytywnego wizerunku placówki medycznej przyjaznej pacjentowi.
 • Jak wykorzystać siłę komunikacji niewerbalnej orasz efekt pierwszego wrażenia w relacjach z pacjentem
 • Jak dbać o siebie, aby skutecznie radzić sobie z sytuacjami trudnymi.

W celu zadbania o efektywność poszkoleniową, nasze szkolenie prowadzone jest w formie dynamicznych warsztatów:

 • Mini wykład – pod kątem przekazania niezbędnej wiedzy
 • Dyskusja moderowana – w celu zachęcenia do dzielenia się doświadczeniem oraz poszukiwania wniosków i najskuteczniejszych rozwiązań, dzielenia się swoimi refleksjami
 • Ćwiczenia w zespołach – wspólne zadania grupowe, scenki mające na celu trenowanie komunikacji z pacjentami o szczególnych potrzebach
 • Studium przypadku
 • Ćwiczenia indywidualne – testy wiedzy, ćwiczenia mające za zadanie wzrost samoświadomości poprzez autoanalizę i autorefleksję.
 • Ćwiczenia praktyczne pozwalające wczuć się w sytuację pacjenta ze szczególnymi potrzebami w celu wczucia się w jego sytuację poprzez osobiste doświadczenie. Uczestnicy będą mogli doświadczyć jak czuje się pacjent który nie widzi, nie dosłyszy oraz jak czuje się osoba na wózku inwalidzkim.
 • Zadania wdrożeniowe mające na celu ułatwienie przenoszenia wiedzy i umiejętności z Sali szkoleniowej do codziennej pracy.

Szkolenie prowadzone jest jedynie w formule zamkniętej, przez dwóch trenerów będących ekspertami w zakresie profesjonalnej obsługi pacjenta oraz w pracy z osobami o szczególnych potrzebach.
Nasze szkolenie poprzedzone jest badaniem potrzeb szkoleniowych w celu dopasowania tematyki oraz ćwiczeń do specyfiki danej placówki medycznej.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymają :

 • Materiały dydaktyczne używane na szkoleniu w formie elektronicznej
 • Ćwiczenia wdrożeniowe
 • Bibliografia tematyczna
 • Imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Kontakt telefoniczny lub mailowy z trenerem jako wsparcie we wdrażaniu umiejętności.

Program szkolenia:

1. Wizerunek nowoczesnej i profesjonalnej placówki medycznej.

 • Obraz pracowników Ochrony Zdrowia w oczach pacjentów. Czego potrzebują i oczekują pacjenci ze szczególnymi potrzebami od pracowników rejestracji medycznej. Rola Asystenta pacjenta ze szczególnymi potrzebami.
 • Budowanie wizerunku placówki medycznej przyjaznej pacjentowi w celu umacniania przewagi rynkowej. Jakie cechy osobowości oraz kompetencje zawodowe i społeczne powinni posiadać pracownicy nowoczesnej placówki medycznej nastawionej na obsługę pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
 1. Typologia pacjentów ze szczególnymi potrzebami
 • • Umiejętność rozpoznawania poszczególnych grup pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Jak rozmawiać z osobami starszymi, z osobami o obniżonych zdolnościach poznawczych, z osobami niesłyszącymi, niewidomymi, z niepełnosprawnością ruchową oraz z zaburzeniami psychiatrycznymi
 • • Znajomość specyfiki komunikacji interpersonalnej z poszczególnymi grupami pacjentów oraz umiejętność jej dopasowania do konkretnej osoby oraz sytuacji.
 1. Empatia w relacjach z pacjentem
 • Rola i znaczenie empatii w relacjach z pacjentami. Różnica pomiędzy empatią poznawczą a emocjonalną. Jak świadomie dbać o swoją energię.
 • Na czym polega zachowanie empatyczne. Co należy zrobić, a czego unikać aby pacjent poczuł się zrozumiany.
 • Narzędzia komunikacji opartej na empatii: Jak empatycznie słuchać, aby pacjent poczuł się wysłuchany? Jak zadawać empatyczne pytania? Jak i kiedy używać wyrażenia empatycznego? Rola parafrazy w komunikacji opartej na empatii. Dlaczego warto ujawniać swoje emocje oraz swoje intencje
 • Empatyczna komunikacja niewerbalna. Jak dostroić się do pacjenta aby odzwierciedlać jego emocje. Jak wykorzystać siłę efektu pierwszego wrażenia przez pracowników recepcji medycznej w budowaniu wizerunku placówki przyjaznej pacjentowi. Jak radzić sobie z pułapkami stereotypów.
 1. Podstawy komunikacji interpersonalnej.
 • Główne czynniki mające wpływ na prawidłowy przebieg komunikacji interpersonalnej.
 • Przyczyny powstawania błędów i barier komunikacyjnych w relacjach z pacjentami o szczególnych potrzebach. Jaki wpływ na jakość komunikacji mają nasze przekonania oraz emocjonalne nastawienie. Test na zdiagnozowanie barier komunikacyjnych oraz wyznaczenie obszarów do rozwoju.
 • Mosty komunikacyjne – techniki zapewniające skuteczną komunikację w obsłudze pacjentów.
 • Test na poznanie swojej osobowości komunikacyjnej w celu umacniania współpracy zespołowej.
 1. Budowanie zaangażowania i pozytywnego nastawienia do pracy i rozwoju zawodowego.
 • Czym różni się postawa reaktywna od proaktywnej w codziennej pracy.
 • Jak radzić sobie z narzekaniem
 • Praktyczne sposoby na budowanie pozytywnego nastawienia do pracy, pacjentów i współpracowników
 • Wyznaczenie zadań rozwojowych mających na celu wprowadzanie nowych nawyków.

Więcej szczegółów i indywidualna wycena:
533163882
szkolenia@akademiamcb.pl