Szkolenie nt. „Stosunek pracy i dokumentacja pracownicza w kontekście RODO”

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;

prowadzenie dokumentacji pracowniczej

w kontekście RODO

oraz inne zagadnienia Prawa Pracy

 

 

 

DATA: 16 lipiec 2018 r. (termin potwierdzony!)

MIEJSCE: Szczecin

CENA: 385 zł netto (rabat 15 zł przy zgłoszeniu 2 i więcej osób).

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 12 lipiec 2018 r.

 

Cel szkolenia:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej wbrew ogólnemu przekonaniu nie jest łatwym zadaniem. Pilnowanie ciągłości akt osobowych, terminowe dokładanie dokumentów, zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dodatkowo wiele wątpliwości budzi ochrona danych osobowych znajdujących się w tych aktach. Szczególnie gdy musimy się przygotować do wdrożenia RODO.

 • Jak dobrze przygotować się na jego wejście w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej?
 • Jak prawidłowo nawiązywać stosunek pracy?
 • Jak najlepiej jest rozstać się z pracownikiem?
 • Czy skorzystać z możliwości zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną?

Na te i na wiele innych pytań znajdziecie praktyczną odpowiedź w trakcie szkolenia.

Adresaci szkolenia:

 

Pracodawcy, osoby kierujące zakładem pracy, pracownicy działów kadr.

Informacje o prowadzącym: Piotr Malinowski

 • prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy,
 • w latach 2010 – 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Expert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,
 • doświadczony wykładowca – od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem,
 • trener zdobywający znakomite recenzje od uczestników szkoleń.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Proces zatrudniania zasady, błędy:
 • etapy zawarcia stosunku pracy,
 • forma umowy o pracę,
 • kiedy warto stosować Umowa o Pracę na czas określony po zmianie przepisów?
 • dzieło a zlecenie,
 • zlecenie a umowa o pracę.
  1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej:
 • zasady prowadzenia akt osobowych,
 • co możemy przechowywać a czego nie?
 • prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • inne dokumenty pracownicze.
  1. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników:
 • odpowiedzialność materialna,
 • szkoda wyrządzona pracodawcy,
 • egzekwowanie odszkodowania od pracownika,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi,
 • tryb nakładania kar porządkowych.
  1. Jak zwolnić pracownika?
 • zasady rozwiązywania stosunku pracy,
 • wypowiedzenie,
 • kiedy rozwiązanie bez wypowiedzenia?
 • kogo nie można zwolnić?
 • świadectwo pracy tryb wydania i zasady wypełniania.
  1. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych RODO:
 • ogólne zasady,
 • nowe rodzaje danych osobowych,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej po wejściu w życie RODO,
 • nowe obowiązki informacyjne i zmienione klauzule.
  1. Zmiany w prawie pracy od 01.01.2019:
 • umożliwienie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat,
 • wypłata wynagrodzenia na konto jako zasada.
  1. Nowe kodeksy pracy?

Pełna informacja z programem znajduje się w załączniku – pobierz