Szkolenie – praktyki zawodowe

Szanowni Państwo,
w związku ze zgłaszanymi trudnościami przy zakładaniu kont w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i obsługą tegoż rejestru jak również trudnościami przy realizacji podpisu elektronicznego, Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych po raz trzeci zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenie praktyczne w powyższej tematyce.
Miejsce szkolenia: siedziba Izby
Terminy szkoleń:
Do ustalenia po zebraniu grupy chętnych
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie Izby pod nr tel. 91/4329861.
Marzena Słowińska
Dział PWZ i Rejestru