Szpital Barlinek Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

OGŁOSZENIE

Szpital Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala.

 

Kandydat na w/w stanowisko musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych:

  1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz jednocześnie minimum 5 lat stażu pracy w zawodzie.
  2. tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz jednocześnie minimum 7 lat stażu pracy w zawodzie.

 

Oferta na w/w stanowisko powinna zawierać:

-podanie o przyjęcie do pracy

-opisany dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

-kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska: prawo wykonywania zawodu, dyplom, kursy, szkolenia.

 

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.

Dokumenty należy składać w dziale kadr Szpitala Barlinek ul. Szpitalna 10,

74-320 Barlinek   do dnia 28.02.2022r.