Uaktualnione rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

Rozporządzenie MZ._pdf_page-0006