Uczestnicy kursu specjalistycznego Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek i położnych realizowanego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej MEDICAM Szpital Specjalistyczny w Gryficach.