Uczestniczki specjalizacji w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego 2014-2016”.