Uczestniczki ukończonego kursu specjalistycznego w dziedzinie Resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie – 10.06.2016r.