Uroczystość SIPiP z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 25 maja br. – OSTATNIE MIEJSCA – NIE ZWLEKAJ z zapisem!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych

organizuje uroczystość

25 maja 2023r. w Sali EUROPEJSKIEJ

ul. Europejska 33 w Szczecinie

Serdecznie zapraszamy Pielęgniarki i Położne,

które wyrażają chęć udziału.

W szczególności zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez naszą Izbę.

Zgłoszenia udziału przyjmuje Sekretariat Izby pod nr tel. 91/4329861 bądź na e-mail sipip@sipip.szczecin.pl

Dane niezbędne do otrzymania zaproszenia:

– Imię i Nazwisko;

– adres email-owy;

– nr telefonu kontaktowego;

– nr PWZ lub nr PESEL;

– zakład pracy.

 

Warunkiem przyznania zaproszenia/biletu jest regularne opłacanie składek członkowskich.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udziału w uroczystości uprawnia otrzymanie zaproszenia/biletu.