Warsztaty Pacjent i jego rodzina – jak rozmawiać

 

TRUDNY PACJENT – JAK DĄŻYĆ DO  POROZUMIENIA   

Celem warsztatów pomoc uczestnikom w dążenia do porozumienia z pacjentem niecierpliwym, roszczeniowym, wypowiadającym się pod wpływem emocji, oczekującym obsługi ponad możliwości i kompetencje personelu; w wykształceniu profesjonalnej postawy podczas pierwszego kontaktu, która decyduje o jakości relacji z pacjentami i ich satysfakcji z obsługi, a także kształtuje wizerunek całej organizacji; w przyjmowaniu asertywnej postawy wobec nieuprzejmości, krytyki lub próby manipulacji ze strony rodziny pacjenta; w doskonaleniu osobistej postawy wobec sytuacji zaskakujących, niepożądanych i wymykających się procedurom.                                                                             

 

To szkolenie realizujemy w uzgodnionym czasie  i miejscu,  wg programu przygotowanego  na  potrzeby Państwa organizacji. 

 

Ponadto zapraszamy na szkolenia cykliczne realizowane  w Centrum Szkoleniowym BOMIS w Poznaniu

TRUDNI ROZMÓWCY – JAK DĄŻYĆ DO POROZUMIENIA

Poznań, BOMIS, 28 czerwca lub 20 lipca lub  1 sierpnia  2017 r.

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom w wykształceniu umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych  i nawiązywania autentycznych i życzliwych relacji z obsługiwanymi osobami, ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi; w stosowaniu zasad profesjonalnej, skutecznej, przyjaznej komunikacji interpersonalnej w środowisku zawodowym; w przyjmowaniu asertywnych postaw w sytuacjach naruszających poczucie wartości własnej rozmówców; w odnalezieniu motywacji do podejmowania codziennych kontaktów z klientami lub współpracownikami.

 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I ICH WYMOWA, CZYLI RETORYKA SŁUŻBOWA

Poznań, BOMIS, 4 – 5 lipca lub 2 -3 sierpnia 2017 r.

Jak przemawiać z klasą i poruszyć publiczność? Jak argumentować i zjednywać sobie sympatię adwersarzy? Jak mądrze odpowiadać na pytania i budować swój autorytet u odbiorców? Na warsztatach rozwijamy umiejętność mówienia „do rzeczy i do ludzi”, budowania własnej wiarygodności, zwiększania skuteczności perswazyjnej w sytuacjach  publicznych prezentacji, przemówień, dyskusji. Każdy z uczestników ma szansę na znalezienie własnego stylu wystąpień oraz przygotowywania prezentacji wg zasady: docere, movere, delectare.

 

BOMIS® to wyceny – mediacje – edukacja.  Specjalizujemy się w sprawach trudnych i nietypowych związanych   z prowadzeniem biznesu i relacjami interpersonalnymi. Wyceniamy przedsiębiorstwa, marki, patenty, szkody na znakach towarowych, aktywa materialne – maszyny, linie technologiczne, analizujemy opłacalność inwestycji. Pomagamy firmom i instytucjom znaleźć rozwiązanie w sprawach spornych i w konfliktach, bez konieczności procedowania sądowego.

 

Informacje dodatkowe dostępne są  dla Państwa na stronie www.bomis.pl. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji  pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom.  665 484 888, a także adresem e-mail: szkolenia@bomis.pl.

 

Z poważaniem

Dawid Petryk

koordynator szkoleń

 

 

Akredytacje MEN, Rejestr IS WUP Poznań

 

60 – 792 Poznań ul. Wojskowa 6/E5

tel. 61 671 29 24, 665 484 888

www.bomis.pl, www.trudni.eu

www.rzeczoznawcy.bomis.pl

NIP 9680394125 Regon 250753237