Wybory Samorządowe na VIII kadencję.

Decyzją Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zjazdy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zostają przesunięte.
W związku z powyższym XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy SIPiP zaplanowany na 21 marca br. NIE ODBĘDZIE SIĘ.
O nowym terminie Delegaci zostaną powiadomieni w stosownym czasie.

Wybory samorządowe na VIII Kadencję

21 marca 2020 r. – XI Okręgowy Zjazd 

Sprawozdawczo-Wyborczy SIPiP

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

z dniem 30 stycznia br. zakończyliśmy Wybory w 28 Rejonach Wyborczych. Wybrano 183 Delegatów.

Wszystkim Delegatom gratulujemy kredytu zaufania jakim obdarzyło Was środowisko pielęgniarek i położnych.

Życzymy trafnych i przemyślanych wyborów podczas Okręgowego Zjazdu.

Informujemy, iż XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych odbędzie się
21 marca 2020r. w Hotelu Radisson Blu przy pl. Rodła 10 w Szczecinie.

Wybrani Delegaci otrzymają pełną informację listownie.

 

Wybrani Delegaci 8 kadencji pobierz
Wybrani Pełnomocni Przedstawiciele SIPiP na 8 Kadencję pobierz
Uchwała powołująca Komisję Wyborczą z regulaminem wyborczym czytaj
Uchwała określające rejony wyborcze i klucz wyborczy czytaj