Zaprzestanie wykonywania zawodu

Pielęgniarka lub położna, które zamierzają zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłaszają to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, w formie oświadczenia, które jest do pobrania na stronie, podając przewidywany okres niewykonywania zawodu i pozostawiając zaświadczenie prawa wykonywania zawodu w aktach osobowych w izbie.

( art.  26a ustawy  o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2022 poz.551

 

W przypadku zamiaru podjęcia zaprzestanego  zawodu,  pielęgniarka lub położna powinna zgłosić to okręgowej radzie  w formie oświadczenia, do pobrania na stronie izby.

( § 7.1-2  uchwały 381/VI/2015 Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015r. )

Pielęgniarki i położne, które złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu są zwolnione z opłacania składek członkowskich.