Przeszkolenie w okresie zakażenia wirusem SARS-COV-2 w trybie art. 26b