Wpis do rejestru SIPP

Na podstawie uchwał o stwierdzeniu lub przyznaniu prawa wykonywania zawodu  okręgowa rada pielęgniarek i położnych dokonuje wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych …

( art.  41 ustawy  o zawodach pielęgniarki  i położnej Dz. U. z 2022r. , poz. 551 ).

 

W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, po otrzymaniu uchwały o wykreślenie z rejestru dotychczasowej  okręgowej izby pielęgniarka/położna składa wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.

(  według art.  5  ustawy o  samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. Dz. U. z 2021r., poz.628)