XXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy SIPiP odbędzie się dnia 21 marca 2015r. o godz. 9.00 w Auli Arcybiskupiego Seminarium Duchownego przy ul. Papieża Pawła VI nr 4 w Szczecinie.

Obecność Delegatów obowiązkowa!