XXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy SIPiP:
Termin – 21 marzec 2015r.
Miejsce – Arcybiskupie Seminarium Duchowne przy ul. Papieża Pawła VI nr 4 w Szczecinie