Zalecenia organizacyjne MZ dotyczące prowadzenia grupowej praktyki fluorkowej w szkołach podstawowych w okresie epidemii