Zaproszenie do udziału w II edycji promocji dot.Szkoleń e-learningowych dla pesonelu medycznego nt. Karmienie piersią

SZANOWNI PAŃSTWO

Zapraszamy do udziału w II edycji ogólnopolskiej promocji skierowanej

do personelu medycznego nt. karmienia piersią

link: http://akademia.nfz.gov.pl/promocja/

 

Warunkiem udziału w promocji jest:

 

zapisanie się na szkolenie e-learningowe, dostępne na stronie http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/, w terminie od 14 sierpnia 2017 do 18 września 2017 r.;

odwiedzenie każdej z 12 części szkolenia „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” oraz ukończeniu z wynikiem min. 70% testu w określonym przez Organizatora terminie;

przesłanie, podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:  na adres:

 

Biuro Projektu Centrala NFZ ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych – Promocja”.

 

O kolejności wpływu decyduje data stempla odbioru przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy, wypełniony w całości i podpisany przez uczestnika, musi wpłynąć do Centrali NFZ najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.

 

Więcej informacji na temat promocji można znaleźć w załączonym regulaminie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Tel: 22 572 64 62, e-mail: akademianfz@nfz.gov.pl

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia,

Zespół Biura Projektu Akademia NFZ