Zasady opieki pielęgniarskiej wobec pacjenta przewlekle chorego, niesamodzielnego oraz długotrwale unieruchomionego w opiece długoterminowej autorstwa dr n. o zdr. Marioli Rybki, Konsultant krajowej w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Artykuł powstał w ramach programu edukacyjnego Akademia Pielęgniarstwa i Położnictwa Sudocrem Expert. Patronat honorowy nad programem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Partnerem programu edukacyjnego jest Teva. 

Pełna treść dokumentu – tutaj