Zinbryta – zawieszenie pozwolenia na dopuszczanie do obrotu w Unii Europejskiej

20180315_akt2